PG-Immanuel

Kraanvogelstraat 1 Amersfoort


Onze activiteiten

Een levend(ig)e gemeente

Jezus’ volgelingen vormen met elkaar Zijn lichaam een levende gemeente. wereldwijd. Onze Immanuelgemeente mag daar deel van uitmaken.

  

Ook onze gemeente bestaat uit ‘handen en voeten, oren en ogen’ die elkaar voortdurend nodig hebben, aanmoedigen en aanvullen. We zien gaven en talenten, bedieningen en bekwaamheden, zoals de Bijbel ze belooft en beschrijft.
 

De gemeente bruist van de activiteiten, zowel geestelijk als praktisch, zowel naar binnen als naar buiten gericht.

  

Veel activiteiten blijven echter on(der)belicht, omdat ze verricht worden in stilte, zoals door voorbidders, door mensen die zich om zieken en zwakken bekommeren, mensen die in stilte anderen helpen, praktisch of financieel, etc. Zoals dat in álle gemeenten gebeurt. Zoals dat in het hart van iedere wedergeboren christen opkomt. 

 

De liefde dringt ons!