PG-Immanuel

Kraanvogelstraat 1 Amersfoort

 

Gebedsbijeenkomsten

Gezamenlijk gebed vinden wij belangrijk. Elke dinsdagavond om 19.30 uur komen we bij elkaar voor gebed in de kerk, Kraanvogelstraat 1 in Amersfoort.

Gebed is een essentieel onderdeel van het christelijke leven. Door het gebed communiceren wij met God. Op de bidstonden bidden wij voor elkaar maar ook voor anderen. Op de bidstonden is er ook ruimte om vanuit de dagelijkse ervaring met God iets aan de ander door te geven.

 
Voor-bidstond

Elke zondag hebben wij, vóór de dienst begint, een bidstond van 9.30 tot 10.00 uur.

 

Dagen van Vasten en Gebed
Op de dinsdagen voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal houden we een dag van vasten en gebed. ter voorbereiding en bezinning op de Avondmaalsviering. Het Heilig Avondmaal wordt steeds gehouden op de eerste zondag van de maand.

Verder zijn er speciale dagen van vasten en gebed die aan het begin van het nieuwe jaar worden gehouden.

 
Gebedslijn
Verder kent de gemeente de zogenaamde gebedslijn. Aan de hand van een persoonlijke nood worden bepaalde leden van de gemeente ingeschakeld die hiervoor specifiek in gebed gaan. Zieken kunnen altijd een beroep op de gebedslijn doen om voor hen te laten bidden of een bezoek van de voorganger en/of oudsten aan te vragen (Jac. 5:14).

 

Heeft u behoefte aan gebed? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Voor acute gebedsnood kunt u bellen met 033-475 14 13. Terug naar uw keuze


Terug naat het begin