PG-Immanuel

Kraanvogelstraat 1 Amersfoort

 

Meer-dan-vijftig-bijeenkomst

Deze ochtenden waren oorspronkelijk bedoeld voor onze 50-plussers. 

De bijeenkomsten waren zo gewild, dat er van lieverlee steeds meer ‘nog-niet-50-plussers’ naar deze bijeenkomsten kwamen. 

Thans bedoelen we met 50-plus dat we er naar streven dat er meer dan 50 mensen zullen komen.

 

Deze bijeenkomsten worden over het algemeen op de 3e donderdag van de maand gehouden in de kerkzaal, behalve in juli, augustus en december. Kijkt u ook even op onze agenda. Aanvang 10.30 uur. De ochtenden staan onder leiding van ons voorgangersechtpaar Wim en Grietje den Hartog.


 U wordt ontvangen met koffie en er is veel gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De ‘officiële’ bijeenkomst begint met gebed en samen bekende liedjes zingen.


Een meer-dan-vijftig-bijeenkomst


Na het Woord is er tijd voor gebed, ook is er de mogelijkheid dat we persoonlijk voor je bidden. Daarna gaan we genieten van een kop soep en wat lekkers bij de lunch.


Meer dan 50 ‘uitje’ op 15 juni 2023

 In juni willen we voor de eerste keer ons ‘traditionele’ jaarlijkse uitje gaan organiseren. Mooi om het seizoen zo met elkaar af te sluiten en ergens in de buurt van Amersfoort iets moois te beleven. Dit jaar gaan we met elkaar naar het Israëlcentrum in Nijkerk. Voor opgave: leest u hier de informatie.


 

Heeft u belangstelling? U bent hartelijk welkom!


Met hartelijke groet, 

Wim, Grietje en Tiny
Terug naar uw keuze


Terug naar het begin