PG-Immanuel

Kraanvogelstraat 1 Amersfoort

 

Ons bestuur

Het bestuur heeft de leiding over de gemeente en is volgens bijbels patroon samengesteld uit de voorganger, oudsten en diakenen.

In het werk van God behoren leiders door de Heilige Geest aangewezen te worden. Ze moeten vol zijn van de Heilige Geest en gezalfd zijn met gaven en bedieningen, die passen bij hun opdracht. Geestelijke leiders zijn mannen met een speciale roeping en bediening, die alles verlaten hebben om Jezus te volgen, getraind en bevestigd zijn. 

 Oudsten hebben de verantwoordelijkheid voor geestelijke zaken van de gemeente. 

De voorganger is de leidende oudste van de gemeente. De belangrijkste taken van de voorganger zijn in de Bijbel omschreven als: het woord Gods prediken en over de zielen waken.

Diakenen hebben de verantwoordelijkheid voor praktische zaken van de gemeente.


Ons voorgangersechtpaar Wim en Grietje den Hartog

  

In 2020 zijn we in contact gekomen met Pinkstergemeente Immanuel en hebben we een roeping ervaren als parttime voorgangersechtpaar te dienen. Dit is begin 2021 door de gemeente bevestigd en op 2 mei 2021 zijn we ingezegend.

 Ik, Grietje, ben opgegroeid op Urk waar ik al op jonge leeftijd met mijn familie lid werd van de Volle Evangelie Gemeente de Morgenster. In 1986 werd ik van daar uitgezonden om te werken in een kinderhuis op Curaçao via Zending en Gemeente. Door omstandigheden moest ik na een jaar terugkeren naar Nederland, waar ik Wim ontmoette. 

Ik, Wim, ben opgegroeid in de Noordoostpolder. In het Midden Oosten kwam ik in aanraking met evangelische gemeenten. Ik heb me, nadat ik Grietje leerde kennen,  bij de VEG Urk aangesloten en ben daar ook gedoopt.

 We hebben samen de bijbelschool ‘All Nations Christian College’ in Engeland gevolgd en zijn in 1990 getrouwd. Een jaar later zijn we door VEG gemeente de Morgenster met Operatie Mobilisatie uitgezonden naar het Midden Oosten. Daar hebben we tot onze terugkeer naar Nederland in 2013 gewerkt.  


Dik van der Sluijs

Hallo, ik ben Dik van der Sluijs. Ik ben geboren in 1947 en opgegroeid in een christelijk gezin. Dat is ook logisch, want mijn vader was voorganger van een Pinkstergemeente. Ik ben in 1967 getrouwd met Paula Roosenboom, een meisje bij ons in de kerk. Samen hebben wij twee dochters, die allebei getrouwd zijn. Zij hebben ons vijf kleinkinderen geschonken.

 Vanwege mijn baan bij een grote bankinstelling moesten wij regelmatig verhuizen en kwamen in 1979 in Bunschoten-Spakenburg terecht. Wij hebben ons toen aangesloten bij de Pinkstergemeente Immanuel in Amersfoort. Onze kinderen zijn daar gedoopt en onze kleinkinderen opgedragen. Vanwege mijn financiële achtergrond ben ik 30 jaar penningmeester geweest van een zendingsorganisatie.

 Al vroeg nadat wij getrouwd waren wisten wij ons geroepen voor jonge mensen. Uiteindelijk is dat een zendingswerk geworden op de Filippijnen. Wij zetten ons in voor Sunshine Corner, een opvangcentrum voor straatkinderen.

 Per 1 januari 2011 ben ik gestopt met het penningmeesterschap van de zendingsorganisatie. Hierdoor heb ik meer tijd gekregen voor andere dingen, zoals mijn kinderen, mijn familie, maar ook voor de Kerk. Er bleek dringend behoefte aan een penningmeester te zijn en toen ik daarvoor gevraagd werd, heb ik gemeend dat heel goed is om je voor de gemeente in te zetten.

 

Paula van der Sluijs

Hallo, ik ben Paula van der Sluijs. Ook Ik ben geboren in 1947 en opgegroeid in een christelijk gezin. Mijnvader was oudste in de gemeente waar we naar toegingen. In 1967 ben ik getrouwd met Dik van der Sluijs, de zoon van de voorganger. Ik heb twee lieve dochters, twee lieve schoonzoons en vijf ondeugende kleinkinderen.

  Wij hebben samen 20 jaar in het bestuur gediend van een opvangcentrum voor ex-verslaafden in Zuid Frankrijk. In 1989 kwam ik in contact met een zendingsechtpaar dat werkte onder de straatkinderen in Cebu City op de Filippijnen. Ik voelde me tot dit werk aangetrokken en ben begonnen met promotiewerk. In 1993 ben ik daar voor het eerst naar toe gegaan omdat het zendingsechtpaar naar Nederland terug ging. Ik was meteen verkocht. Nu in het jaar 2020 is het werk uitgegroeid tot een heel project. Wij verzorgen de totale ondersteuning die nodig is. Het is een grote zegen voor mij geworden dat we dit werk mogen doen. 

 Door het bestuur van de gemeente werd ik gevraagd om secretaris te worden. Ik wil me hiervoor graag inzetten en hoop op die manier tot zegen te kunnen zijn voor de gemeente. 


Immie Cantadore

Ik ben 75 jaar en getrouwd met Olaf. Geboren ben ik in Amsterdam.

In mijn jeugd evangeliseerde het Leger den Heils nog op straat. Zo klein als ik was, werd ik getroffen door de muziek over de Here Jezus. De muziek en de verhalen over Jezus  pakte mijn hart en heeft mij nooit meer verlaten. Later op een bijbel club heb ik bewust mijn leven aan Jezus gegeven.

Door mijn contacten in Women"s Aglow ging er een hele nieuwe wereld open. Ik heb er veel geleerd en daar mogen leren te dienen.

Mede door onze - inmiddels gepensioneerde - voorganger Jaap Engberts mag ik ook in de Immanuelgemeente dienen.
 
Het gebed en pastoraat heb ik als gift van de Heer mogen ontvangen.


 

Jim en Ellen Schroeder
 
Wij zijn Jim en Ellen Schroeder. Sinds ruim 40 jaar zijn wij al lid van deze gemeente.
Wij zijn er hier ook getrouwd en hebben sindsdien verschillende taken mogen doen, van beheerder, schoonmaakster, zondagsschoolleider, Alpha-cursusleider, tuinier, jeugdleider en zangleider. 
 
Het is Gods genade dat wij deze weg mogen gaan.


Erwin en Liesbeth Veerman


Even voorstellen: wij zijn Erwin en Elisabeth Veerman, getrouwd op 16 november 1984. We hebben geen kinderen.

We zijn vanaf 1989 lid van de Immanuelgemeente en vanaf 1990 actief in de gemeente werkzaam.

We zij begonnen als zondagschoolmedewerkers, waar Erwin in de loop van dat jaar de algehele leiding van kreeg. De algehele leiding van de zondagsschool heeft hij t/m 2011 gedaan. Daarna zijn we gewoon kinderwerk blijven doen, waar Elisabeth in 2017 mee opgehouden is. Elisabeth hielp vrijdags wel eens mee met de voedselbank bij ons in de gemeente, waar ze tot aan vandaag elke vrijdag mee helpt. Vanaf 7 juli 2016 is Erwin mee gaan draaien in het praiseteam als zangleider en medezanger.

Door genade maken wij nu samen deel uit van het bestuur van de gemeente en zijn nu actief op meerdere fronten, waar we nodig zijn.

   

Groet

Onze bestuursleden doen u de hartelijke groeten en hopen u spoedig te mogen ontmoeten in onze samenkomsten.