PG-Immanuel

Kraanvogelstraat 1 Amersfoort

 

Pastoraat

Dit woord spreekt van zorg voor elkaar.

Jezus noemt Zijn gemeente ook wel een kudde schapen waarvan Hij de herder is. Hij zet zijn leven in voor Zijn schapen. Dit heeft Hij gedaan door Zijn leven te geven en nu staat Hij ook als een hogepriester voor ons op de bres in de hemel.


Een herder zorgt voor zijn schapen. Dit verwacht Jezus ook van zijn gemeente: dat er zorg voor elkaar is.


We geven aandacht aan elkaar in de bijeenkomst op zondag, we bidden voor elkaar thuis en op de gebedsavond. We kunnen elkaar ontmoeten op de huiskring, de 50+ontmoeting, de jovogroep, de jeugdgroep en de tienergroep. Daarnaast zijn er het bezoekteam en het pastoraal team.


Bezoekteam

Het bezoekteam bezoekt mensen die langdurig ziek zijn, een baby gekregen hebben, nieuw zijn in de gemeente, e.d.

 

Pastoraalteam

Het pastoraal team is beschikbaar om mensen geestelijk bij te staan in moeilijke situaties en levensbeheersende problemen en ook bij eenmalige vragen.

 

Het doel van het pastoraat is om de ander zodanig te helpen, dat hij of zij ook in staat is er, naar vermogen, weer voor anderen te zijn.


Mocht u, om wat voor reden dan ook. behoefte hebben aan een gesprek of wilt u gebed, neemt u dan contact met ons op via onze contactpagina. Terug naar uw keuze


Terug naar het begin