PG-Immanuel

Kraanvogelstraat 1 Amersfoort


Samenkomst

Elke zondag, de dag van de opstanding van Christus, komen wij bijeen. Aan de deur worden wij welkom geheten. Wij beginnen met vrolijk ritmisch zingen, soms staand en met handenklappen (Ps. 47:2). Zoals de eerste christenen dat deden, heffen wij daarbij de handen op in gebed (1 Tim. 2:8) Verschillende muziekinstrumenten zoals piano, gitaar, drum e.d. worden gebruikt (Ps. 150). De tekst van de liederen wordt door een beamer getoond. De zangleider leidt de zangdienst. Er is veel gelegenheid om je tot God te richten in gebed, dankzegging of aanbidding. Al tijdens het zingen stemmen wij ons geheel af op God, die ons vervult met grote vreugde (Ps. 4:3).

 

Zingen en bidden

Wij zingen en bidden soms in talen die de Geest van God ons geeft (1 Cor.14:15). We luisteren naar Zijn stem wanneer Hij tot ons spreekt door profetieën of visioenen. We ontmoeten Zijn Geest ook in stilte, in de liederen, de muziek of in de verkondiging van het Woord.

 Ieder doet mee

Wij geloven dat Gods Geest de samenkomst tot een harmonisch geheel maakt. Daarom geven wij aan geen van de onderdelen de prioriteit boven de ander. Ieder wordt van harte uitgenodigd om persoonlijk te participeren. Of u wel of niet meedoet, God ziet het hart. Na afloop drinken we koffie of thee. Ook dit behoort voor ons bij de samenkomst. Verder is er altijd gelegenheid voor een gesprek of voorbede.

 

Tafel van de Heer 

Elke eerste zondag van de maand vieren wij de Tafel van de Heer (Avondmaal), waarbij wij de laatste maaltijd van Jezus Christus met zijn discipelen herhalen. Dit herinnert ons aan Zijn dood aan het kruis, Zijn opstanding en aan het beeld van de toekomstige vreugdemaaltijd bij Zijn Wederkomst. Het is een tijd van intens samenzijn met Hem en met elkaar.

 

Opdragen van kinderen 

Ofschoon de Schrift de kinderdoop niet uitdrukkelijk verbiedt. dopen wij geen kinderen die deze keuze niet bewust kunnen maken. Toch horen kinderen er helemaal bij. In navolging van de Heer zelf, die de kinderen tot Zich liet komen en hen zegende. dragen wij ze in het midden van de gemeente op en zegenen hen.

 

Voorbede 

Tijdens en/of na afloop van de samenkomsten is er meestal gelegenheid voor voorbede. Vaste voorbidders zijn bestuursleden, leden van het nazorgteam, pastorale medewerkers en verder personen die door de voorganger naar voren worden geroepen.

 

Geven

Financiële en materiële bereidvaardigheid is een uiting van onze betrokkenheid en verbondenheid met God en tevens een manier om onze eerbied voor Hem tot uiting te brengen. Mededeelzaamheid komt voort uit het besef dat van Hem alle goud en zilver is (Hagg. 2:8) en dat wij slechts rentmeesters zijn van wat Hij ons heeft toevertrouwd.

 

Audio-opname 

Iedere zondags wordt er een opname gemaakt van de prediking. 

Kiest u dan in het menu voor Predikingen.


 

Terug naar uw keuze


Terug naat het begin