Meer-dan-vijftig-bijeenkomst

Deze ochtenden waren oorspronkelijk bedoeld voor onze 50-plussers.

De bijeenkomsten waren zo gewild, dat er van lieverlee steeds meer ‘nog-niet-50-plussers’ naar deze bijeenkomsten kwamen.

Thans bedoelen we met 50-plus dat we er naar streven dat er meer dan 50 mensen zullen komen.


Deze bijeenkomsten worden over het algemeen op de 3e donderdag van de maand gehouden in de kerkzaal, behalve in juli, augustus en december. Kijkt u ook even op onze agenda. Inloop vanaf 10:00, de koffie staat klaar, we beginnen 10.30 uur.

De ochtenden staan onder leiding van ons voorgangersechtpaar Wim en Grietje den Hartog.


U wordt ontvangen met koffie en er is veel gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De ‘officiële’ bijeenkomst begint met gebed en samen bekende liedjes zingen.

Na het Woord is er tijd voor gebed, ook is er de mogelijkheid dat we persoonlijk voor je bidden. Daarna gaan we genieten van een kop soep en wat lekkers bij de lunch.Lees hier informatie over de bijeenkomst van november

Deze maand, donderdag 18 april is de spreker Dirk Muurling voorganger in Elburg

Meer info over Dirk lees deze flyer.


Heeft u belangstelling voor onze Meer-dan-vijfig-bijeenkomsten?

U bent hartelijk welkom!

Met hartelijke groet,

Wim, Grietje en Tiny