Ons bestuur

Het bestuur heeft de leiding over de gemeente en is volgens bijbels patroon samengesteld uit de voorganger, oudsten en diakenen.


In het werk van God behoren leiders door de Heilige Geest aangewezen te worden. Ze moeten vol zijn van de Heilige Geest en gezalfd zijn met gaven en bedieningen, die passen bij hun opdracht. Geestelijke leiders zijn mannen met een speciale roeping en bediening, die alles verlaten hebben om Jezus te volgen, getraind en bevestigd zijn.


Oudsten hebben de verantwoordelijkheid voor geestelijke zaken van de gemeente.

De voorganger is de leidende oudste van de gemeente. De belangrijkste taken van de voorganger zijn in de Bijbel omschreven als: het woord Gods prediken en over de zielen waken.

Diakenen hebben de verantwoordelijkheid voor praktische zaken van de gemeente.

Ons voorgangersechtpaar Wim en Grietje den Hartog

In 2020 zijn we in contact gekomen met Pinkstergemeente Immanuel en hebben we een roeping ervaren als parttime voorgangersechtpaar te dienen. Dit is begin 2021 door de gemeente bevestigd en op 2 mei 2021 zijn we ingezegend.


Ik, Grietje, ben opgegroeid op Urk waar ik al op jonge leeftijd met mijn familie lid werd van de Volle Evangelie Gemeente de Morgenster. In 1986 werd ik van daar uitgezonden om te werken in een kinderhuis op Curaçao via Zending en Gemeente. Door omstandigheden moest ik na een jaar terugkeren naar Nederland, waar ik Wim ontmoette.


Ik, Wim, ben opgegroeid in de Noordoostpolder. In het Midden Oosten kwam ik in aanraking met evangelische gemeenten. Ik heb me, nadat ik Grietje leerde kennen, bij de VEG Urk aangesloten en ben daar ook gedoopt.

We hebben samen de bijbelschool ‘All Nations Christian College’ in Engeland gevolgd en zijn in 1990 getrouwd. Een jaar later zijn we door VEG gemeente de Morgenster met Operatie Mobilisatie uitgezonden naar het Midden Oosten. Daar hebben we tot onze terugkeer naar Nederland in 2013 gewerkt.

Immie Cantadore

Ik ben 75 jaar en getrouwd met Olaf. Geboren ben ik in Amsterdam.


In mijn jeugd evangeliseerde het Leger den Heils nog op straat. Zo klein als ik was, werd ik getroffen door de muziek over de Here Jezus. De muziek en de verhalen over Jezus pakte mijn hart en heeft mij nooit meer verlaten. Later op een bijbel club heb ik bewust mijn leven aan Jezus gegeven.


Door mijn contacten in Women"s Aglow ging er een hele nieuwe wereld open. Ik heb er veel geleerd en daar mogen leren te dienen.


Mede door onze - inmiddels gepensioneerde - voorganger Jaap Engberts mag ik ook in de Immanuelgemeente dienen.

Het gebed en pastoraat heb ik als gift van de Heer mogen ontvangen.

Jim en Ellen Schroeder

Wij zijn Jim en Ellen Schroeder. Sinds ruim 40 jaar zijn wij al lid van deze gemeente.
Wij zijn er hier ook getrouwd en hebben sindsdien verschillende taken mogen doen, van beheerder, schoonmaakster, zondagsschoolleider, Alpha-cursusleider, tuinier, jeugdleider en zangleider.

Het is Gods genade dat wij deze weg mogen gaan.

Erwin en Liesbeth Veerman

Even voorstellen: wij zijn Erwin en Elisabeth Veerman, getrouwd op 16 november 1984. We hebben geen kinderen.

We zijn vanaf 1989 lid van de Immanuelgemeente en vanaf 1990 actief in de gemeente werkzaam.


We zij begonnen als zondagschoolmedewerkers, waar Erwin in de loop van dat jaar de algehele leiding van kreeg. De algehele leiding van de zondagsschool heeft hij t/m 2011 gedaan. Daarna zijn we gewoon kinderwerk blijven doen, waar Elisabeth in 2017 mee opgehouden is. Elisabeth hielp vrijdags wel eens mee met de voedselbank bij ons in de gemeente, waar ze tot aan vandaag elke vrijdag mee helpt. Vanaf 7 juli 2016 is Erwin mee gaan draaien in het praiseteam als zangleider en medezanger.


Door genade maken wij nu samen deel uit van het bestuur van de gemeente en zijn nu actief op meerdere fronten, waar we nodig zijn.

Jeffrey en Denise Birsak

Wij zijn Jeffrey & Denise, ouders van 3 geweldige zonen.
Beiden zijn wij opgegroeid en getrouwd in deze gemeente en na een tijdje ergens anders gediend te hebben, zijn wij nu alweer een aantal jaar terug.


Wij houden van deze gemeente omdat er een grote saamhorigheid is en Gods Woord centraal staat.
Muziek en aanbidding is onze passie en wij zijn dankbaar dat wij hierin God en de gemeente mogen dienen.


Liefs, Jeff & Denise

Patricia de Wit- Torres González

Even voorstellen.
Ik ben Patricia de Wit- Torres González. Ik ben geboren in Cali te Colombia. Ben getrouwd met Boudewijn en woon in Nederland sinds 2000.
Vanaf 2005 komen wij in deze kerk en zijn gebleven door het zuivere wooord van God dat doorgegeven is.
Ik ben werkzaam in de financiële administratie en daardoor ben ik vanaf 01-01-2023 penningmeester van de kerk geworden.
Het is een voorrecht om de Heer te dienen met de gaven die ik van Hem gekregen heb.

Groet


Onze bestuursleden doen u de hartelijke groeten en hopen u spoedig te mogen ontmoeten in onze samenkomsten.