Zending

De opdracht


In gehoorzaamheid aan de grote opdracht (Mat. 28:19) willen wij als gemeente actief betrokken zijn bij de zending.


Zending is geen doel in zichzelf. Het maken van discipelen wordt bereikt door middel van de gemeente. Zending is daarom onlosmakelijk verbonden met de gemeente.


Ons beleid ten aanzien van de zending is er op gericht activiteiten te ondersteunen die de gemeenteopbouw bevorderen.


Indien mogelijk zal de zendeling aansluiting en samenwerking zoeken met een met de PG-Immanuelgemeente vergelijkbare inheemse gemeente. In de praktijk zal dit vaak de Assemblies of God zijn.


Wij zijn ondersteunend bij diverse zendingsprojecten betrokken. Op dit moment steunen wij projecten in

Ierland en op de Filippijnen.


Nieuwsbrieven

Op de pagina’s van de diverse zendingslanden kunt u ook een periodieke nieuwsbrief vinden over het desbetreffende project.