Wie zijn wij?

Pinkstergemeente Immanuël bestaat sinds 1958. In januari 1957 werden er wekelijks bijbelstudies in Amersfoort georganiseerd bij mensen thuis. Precies een jaar later, in januari 1958, ontstond daaruit de "Pinkstergemeente Immanuel Amersfoort" . Oprichter was de heer Lit.


De eerste bijeenkomsten werden gehouden op de Varkensmarkt. Vervolgens verhuisden wij in 1970 naar de Herenstraat, naar het oude kerkje dat daar nu nog staat, maar inmiddels een andere bestemming heeft gekregen.


In voorbereiding op de aankoop van het kerkgebouw aan de Herenstraat werden in 1969 statuten opgesteld. Met deze statuten werd koninklijke erkenning als kerk-genootschap aangevraagd en verkregen onder nummer KG 85. Vanaf 1977 was de heer Paul de Cock voorganger.


In 1989 betrokken we ons huidig onderkomen in het voormalige gymnastieklokaal aan de Kraanvogelstraat nr.1. Een uitbreiding vond plaats in 1994.


Onze gemeente kent thans zo'n 100 leden en vaste bezoekers.


Ons streven is om diensten te verzorgen waarin ruimte is voor de werking van de Heilige Geest via lofzang, aanbidding en prediking die harten bereikt en mensen opbouwt, om ruimte te creëren voor alle leeftijdsgroepen, om training te bieden voor alle niveau’s, om ieders gaven te helpen ontdekken en in te zetten in actieve dienst en zo te werken aan de voortdurende geestelijke en getalsmatige groei van het Koninkrijk van God.


Naast de plaatselijke taak zien we als gemeente ook de opdracht om een bijdrage te leveren aan de landelijke, regionale en wereldwijde arbeid.


Onze passie is om tot de wederkomst van Jezus naar ons vermogen mee te werken aan de redding van mensen van de eeuwige ondergang.